People | Yuzuru Tanahashi
Yuzuru Tanahashi's Photo

ABOUT

Yuzuru earned his Ph.D. from UC Davis in 2014.

PUBLICATIONS